Hasta / yaralının ikinci değerlendirilmesiyle

 

Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır

    İlk muayene ile hasta/yaralının yaşam belirtilerinin varlığı güvence altına alındıktan sonra ilkyardımcı ikinci muayene aşamasına geçerek baştan aşağı muayene yapar. İkinci değerlendirme aşamaları şunlardır :

 

Görüşerek bilgi edinme

·        Kendini tanıtır,

·        Hasta/yaralının ismini öğrenir ve adıyla hitap eder,

·        Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar,

·        Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır,

·        Olayın gelişimi ve oluşumu , koşulları, kişisel özgeçmişleri, sonuç olarak ne yedikleri, kullanılan ilaçlar ve alerjinin varlığı sorularak öğrenilir.

Baştan aşağı kontrol yapılır

·        Bilinç düzeyi, anlama, algılama ( basit  ve hastanın anlayabileceği türden sorular sorarak)

·        Solunum sayısı, ritmi, derinliği  ( dakikadaki solunum sayısı , solunum aralıklarının düzeni , yüzeysel – derinleşmiş solunum )

·        Nabız sayısı, ritmi, şiddeti ( dakikadaki nabız sayısı , nabız atımlarındaki düzen , zayıf – damarı dolduran şiddette )

·        Vücut veya cilt ısısı, nemi, rengi ( vücut ısısında artma  - düşme , ciltte ıslaklık , deride kızarıklık – solukluk – morarma )

Baş

·        Saç

·        saçlı deri

·        baş

·        yüzde yaralanma, morluk olup olmadığı

·        kulak yada burundan sıvı (açık sarı şeffaf )  yada kan gelip gelmediği değerlendirilir

·         ağız içi kontrol edilir

·        dişler sayılır

·        diş protezi varsa solunum yolunu tıkamaması için çıkartılır.

  

Boyun

         Ağrı, hassasiyet, şişlik, şekil bozukluğu araştırılır.

         Aksi ispat edilinceye kadar boyun zedelenmesi ( boyun omurlarında kırık olabileceği akıldan hiç çıkartılmamalı , baş boyun kontrolü yapılırken olabildiğine dikkatli olunmalı ) ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Göğüs kafesi:

·        Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu yada morarma olup olmadığı, hafif baskı ile ağrı oluşup oluşmadığı, kanama olup olmadığı değerlendirilmelidir. Göğüs kafesi genişlemesinin normal olup olmadığı araştırılmalıdır. Göğüs muayenesinde eller arkaya kaydırılarak hasta/yaralının sırtı da kontrol edilmelidir. ( Sırt kontrol edilirken olabildiğince ihtimam gösterilmeli. Kırılmış bir kaburganın dalağa , karaciğere  yada akciğere batma olasılığı akıldan çıkartılmamalıdır. )

·        Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu, şişlik, morarma, ağrı yada duyarlılık olup olmadığı ve karnın yumuşaklığı değerlendirilmelidir.

·        Eller bel tarafına kaydırılarak muayene edilmeli, ardından kalça kemiklerinde de aynı araştırma yapılarak kırık yada yara olup olmadığı araştırılmalıdır. ( Karın bölgesindeki yabancı cisim ile yaralanmalarda yabancı cisim olabildiğince oynatılmamalıdır. Yabancı cismin olası ikinci bir yaralanmaya sebep olmasına izin verilmemelidir.)

Kol ve bacaklar:

·        Kuvvet, his kaybı varlığı, ağrı, şişlik, şekil bozukluğu, işlev kaybı ve kırık olup olmadığı, nabız noktalarından nabız alınıp alınmadığı değerlendirilmelidir.

·        İkinci değerlendirmeden sonra mevcut duruma göre yapılacak müdahale yöntemi seçilir.

Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

·        Herhangi bir olay yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakiler mutlaka yapılmalıdır:

Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı, kontağı kapatılmalı ( kontağa ulaşılamıyorsa akü kutup başları ayrılabilir ), el freni çekilmeli ( Araç LPG ’ li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanası kapatılmalıdır

         Tıbbi yardım istenmelidir (112)

·        Olay yeri yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Kaza noktasının önüne ve arkasına gelebilecek araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için uyarı işaretleri yerleştirilmelidir. Bunun için kazanın olduğu yere gelen yollara üçgen reflektörler konulmalıdır.

·        Olay yerinde hasta/yaralıya yapılacak yardımı güçleştirebilecek,bilinçsiz müdahale etmeye çalışan  veya müdahaleye engelleyebilecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.

·        Olası patlama ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içilmemeli / içenlere mani olunmalıdır.

·        Gaz varlığı söz konusu ise oluşabilecek zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

·        Ortam havalandırılmalıdır.

·        Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma (halojenli lambalar , lpg ile çalışan lambalar vb. ) veya çağrı araçlarının (cep telefonu , çağrı cihazı ,telsiz , telsiz telefon vb )  kullanılmasına izin verilmemelidir.

·        Hasta/yaralı yerinden güvenliği tehlikeye düşmedikçe oynatılmamalıdır.

·        Hasta/yaralı hızla yaşam bulguları yönünden (ABC) değerlendirilmelidir.

·        Hasta/yaralı kırık ve kanama yönünden değerlendirilmelidir.

·        Hasta/yaralı sıcak tutulmalıdır.

·        Hasta/yaralının bilinci kapalı ( göğse gelen darbelerde ve  asit – baz cinsi yanlışlıkla içilen sıvılarda yemek borusunun delinmiş olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır ) ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.

·        Hasta/yaralının endişeleri giderilmeli, nazik ve hoşgörülü olmalıdır ancak kendinden emin olunmalıdır.

·        Hasta/yaralının paniğe kapılmasını engellemek için yarasını görmesine izin verilmemelidir.

·        Hasta/yaralı ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilmelidir.

·        Yardım ekibi (112) gelene kadar olay yerinde kalınmalıdır. Gelen 112 ekibine olayın gelişimi , hasta / yaralılara yapılanlar ve durumu kritik olduğu tahmin edilenler hakkında yeterli ve açıklayıcı bilgi verilerek hasta / yaralılar devredilmelidir.

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !